پنجشنبه یکم شهریور ۱۳۸۶

آفات وبیماری های عمده جنگل

آفات و بیماری های عمده جنگل

نابودی جنگل همیشه با دخالت مستقیم و غیر مستقیم انسان بوقوع پیوسته است .

به عنوان مثال با انجام بهره برداری بی رویه و قطع یکسره در جنگل شرایط بروز سیل و طوفان

و همچنین تشدید بیماری ها و آفات فراهم گردیده است .

ازجمله آفات و بیماری های عمده جنگل در مازندران :

   1- جوانه خوار بلوط (Tortix viridana )    

این آفات بیشتر در درختان بلوط دیده می شود .                                                                        

  ۲- پروانه خانواده( Geametrida )

   این آفت در درختان جنگلی از جمله انجیلی ، ممرز ، راش و...                                                                         

3- ابریشم باف ناجور( Lymantria dispar )

این آفت و بیماری بر روی درختان جنگلی از قبیل بلوط ، ممرز ، انجیلی و انواع سوزنی برگان دیده می شود .

4- شپشک پنبه ای راش( Cryptococcus fagi )

این بیماری بر روی درخت راش دیده می شود .

 5- مرگ هلندی نارون : این آفت و بیماری که بر روی درختان جنگلی از قبیل ملج و اوجا و آزاد دیده می شود که طی چند سال اخیر اغلب درختان از خانواده نارون را از بین برده و نسل این درختان در حال انقراض است و باید بیشتر به این درختان توجه شود .

6-خشکیدگی زربین ( Diplodia pinea )

این بیماری در درختان زربین دیده می شود و می توان زربینستان حسن آباد چالوس را نام برد این جنگل باستانی در تحدید این بیماری قرار دارد .

7- لکه فیری افرا( Rhytisma acerinum )

این لکه بیشتر در درختان افرا (پلت ، شیردار ، کرب ) دیده مشود .

8- دارواش( Viscum . sp )

این بیماری نیمه انگلی بیشتر در درختان ممرز ، انجیلی ، نمدار دیده می شود که چویانان و دامداران از آن برای تغذیه دام خود استفاده می کنند .

9- قارچ عسلی ( Armillaria mella )

این قارچ بیشتر در درختان ممرز، افرا ، کلهو و توت دیده می شود .

نوشته شده توسط حامد زال نژاد در 23:42 |  لینک ثابت   •